Přesazování orchidejí

Jak často, kdy a jak přesazovat?

Vzhledem k tomu, že přesazování je i při odborém postupu zásahem do života rostliny, je třeba přesazovat pouze tehdy, když je to skutečně třeba.

Všeobecně se doporučuje přesazovat po dvou až třech letech.

Některé orchideje, především Cymbidium, kvetou spolehlivě jen tehdy, když jsou v klidu, takže většinou první rok po přesazení nekvetou. Tyto orchideje přesazujeme nejdříve až po 5 letech.

Na otázku, kdy je nejvhodnější přesazovat, nelze odpovědět jednoznačně. Všeobecně se dá říct, že je to tehdy, když se objeví špičky nových kořenů. V našich podmínkách to bývá u většiny orchidejí v polovině zimy a brzy na jaře. V této době po odkvětu přesazujeme rody Cattleya, Cymbidium, Oncidium, Paphiopedilum, Odontoglossum. Naopak rody Phalaenopsis a Zygopetalum Lycaste přesazujeme až koncem jara.

Pokud však zjistíme nevyhovující substrát, kdy došlo ke změnám jeho vlastností např. rozkladu, pomnožení škůdců, přesazujeme co nejrychleji. To i za cenu, že dočasně zpomalíme růst rostliny či narušíme kvetení.

V podstatě rozlišujeme 2 druhy přesazování. Jednoduché, kdy nenarušíme kořeny, můžeme případně uskutečnit během celého roku. Pokud plánujeme rozebírání kořenů a jejich čištění či množení rostlin dělením, je nevhodnější období jaro, nejpozději léto, aby rostliny mohly do zimy zakořenit. Vhodné je přesazovat v době, kdy je substrát suchý. Méně se tím poškodí kořeny, neboť se z nich substrát lépe oddrolí a poškozené kořeny snadněji odstraní.

Přesazování

K vlastnímu přesazování potřebujeme:

1)nádobu(pokud máme použitou, řádně vymýt a nejlépe vydezinfikovat)

2)substrát(např. kokosová nebo borová kůra)

3)drenážní hmota(polystyrén, keramzit)

4)ostrý nůž nebo nůžky

5)tyčky a upevňovací kolíčky

Někteří pěstitelé přidávají do substrátu drcené dřevěné uhlí z důvodu větší odolnosti vůči plísním.

Rostlinu opatrně vyjmeme. Pokud hrozí poškození kořenů, raději nádobu rozbijeme. Rostlinu včetně kořenů očistíme, zbavíme odumřelých částí, poškozených kořenů a zbyků substrátu. Neodstraňujeme nikdy všechny staré kořeny, pouze poškozené a odumřelé. Rostlinu bychom zeslabili, neboťtyto kořeny nejvíce přijímají živiny. Rostlinu napadenou škůdci omyjeme, osvědčil se mýdlový roztok a poté opláchnutí čistou vodou, a použijeme vhodný insekticid.

Pokud jsme na kořenovém szstému dělali větší zásah, je vhodné nechat rostlinu do druhého dne volně na vzduchu, aby řezné plochy zaschly. Před zahníváním uchrání i ošetření řezných ploch práškem z dřevěného uhlí.

Na dno nádoby dáme drenáž, nejčastěji polystyrén. Na drenáž část substrátu a potom vložíme rostlinu tak, aby kořeny byly volně rozložené. Do substrátu lze přidat rašeliník nebo molitanovou drť. U některých epifytů např. Phalaenopsis můžeme nechat část kořenů volně ve vzduchu. (Pokud chceme volné kořeny umístit do nádoby a jejich tvar to neumožňuje, namočíme je přes noc do vody, aby změkly a nepolámaly se.) Pak mezi kořeny dosypeme substrát. Rostlina musí být pevně zasazená, ale ne zase hluboko, což je důležité zvláště u epifytů. Podle potřeby použijeme oporu. Substrát lehce navlhčíme a 2 až 4 týdny záléváme velmi málo, protože probíhá regenerace kořenů a mohlo by dojít k rozmnožení zejména parazitických hub.

Tagy: květináče pro orchideje, dekorativní květináče lechuza, samozavlažovací květináče lechuza, zahradní sekačky, dekorace do bytu, balkónové květiny, přesazování orchidejí