Viry orchideje

Viry jsou důležitými původci onemocnění okrasných rostlin obecně. Pro viry je typická jejich vysoká infekčnost, takže se v přírodě velmi rychle rozšiřují. Viry se mohou přenášet při vegetativním rozmnožování, tak i při mechanické práci s rostlinami. To je také důvod proč při práci s rostlinami musíme dodržovat čistotu nastrojů, kterými bychom mohli viry přenášet. Stejně tak je důležité používat i nezávadnou hlínu. Viry často využívají ke svému přenosu savý hmyz jako mšice, méně molice aj. Proto se onemocnění těmito škůdci důkladně zbavujeme už v jejich počátku. Napadené orchideje je také dobré oddělit od těch nenapadených. Nejčastějšími projevy virových infekcí jsou různé mozaiky. Mozaikovitost způsobená viry je typická např. pro orchideje rodu Cymbidium. U nich se projevuje žlutozelenými skvrnami až pruhy. Napadené rostliny je nutno zničit a zabránit dalšímu rozšíření virů např. zmiňovanými pracovními nástroji.

Tagy: orchideje cymbidium, skleníky, křovinořezy, molice na orchideji, kladiva, mšice na orchideji, grily, viry orchideje, ruční nářadí, škůdci orchideje