Svilušky na orchideji

Značnými škůdci orchidejí, stejně tak jako ostatních okrasných rostlin, jsou svilušky(červený pavouček.) Obvykle žijí na spodní straně listů a sají tam asimiláty. Po sání se na listech objeví drobné bílé nebo žluté skvrny, které se rozšiřují po celé délce listu. Silně poškozené listy úplně odumírají. Jelikož rostlina nemá dostatek listů, kde by mohla probíhat fotosyntéza, její růst se zpomalí, popřípadě může úplně zaschnout. Svilušky jsou oválného tvaru velikosti přibližne 0,5mm a mají žlutou až červenou barvu. Napadené části rostliny potahují jemnými světlými pavučinkami, pod jejichž ochranou žijí. Rychlost jejich rozmnožování a počet generací závisí na prostředí. Nejlépe se jim daří v suchých a teplých podmínkách.

Z hlediska jejich prevence dbáme na zajištění optimálních podmínek pro růst orchideje. Pokud je už rostlina napadena, můžeme použít některý z prodávaných akaricidů jako je například Svilustop nebo Omite.

Svilušky na orchideji, zdroj:http://plantsarethestrangestpeople.blogspot.com/

Tagy: škůdci orchideje, zahradní příslušenství, mulčovače, rotační sekačky, omite, nářadí, svilustop, zahradní nářadí, svilušky na orchideji, zahradní čerpadla